Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 16. marts, 2019 kl. 10:00, på Fjelsted Skov kro, Store landevej 92, 5592 Ejby

Dagsorden iflg. vedtægterne

Morgenkaffe fra kl. 9.30.

Prisen for hele dagen er i år 420,00. Beløbet vil blive opkrævet ved tilsendt faktura efterfølgende. Tilmelding til info@fredeligebier

Program for eftermiddagen.

Kl. 13.00 – Høst af pakkebier- ved Jacob Germundsen. Jacob vil dele sin viden om høst af bier til parringskasser. De rette bier er en forudsætning for en vellykket parring af dronninger.

Kl. 13.30 – Videns baseret varroabehandling – ved Tonni Tychsen. Tonni vil give os indblik i hans metoder af behovsbaseret varroa behandling. Et nyt spændende program som værktøj til beregning af det enkelte bistades varroa bestand.

Kl. 14.15 – Hvordan nyt materiale implementeres i avlen – ved Svend Sejr. Svend vil fortælle om hans metoder til videre arbejde med råt materiale. Fra” råt til godt”

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl.15.15 – udvalgskriterier af dronelinje – ved Ivan Nielsen. Ivan vil fortælle om hans krav for at en linje kan komme på tale som dronelinje. Udvalget er arv der kommer til at præge alle de nye avldronninger, og derfor af største vigtighed.

Kl.15.45 evaluering af dagen.