Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Avlsmøde:

Fredag d. 6. marts, 2020, kl 12:00 – ?? i Huset i Middelfart i forbindelse med Biavlskonferencen

 

Generalforsamling:

Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 28. april, 2012 på Fjelsted Skov kro, kl 10:00 – 16:00.

Dagsorden iflg. vedtægterne

Programmet for eftermiddagen er under udarbejdelse

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 14. april 2020

 

//Bestyrelsen