Nosemaprøver 2020

Nosemaprøver 2020

Husk!  

Nosemaprøver udtages i  uge 14 og sendes til Georg i uge 16. 

Nosemaprøver sendes til:

Nosemaan
v/Georg Kinch
Midtbjergvej 14
6720 Fanø
Tlf: 20 72 57 09

mail: