Kurser

Foreningen tilbyder sine medlemmer og andre interesserede kurser i avlsteknik, på såvel begynderniveau som på et mere kommercielt niveau, disse kurserne udbydes dels som egne kurser; men ofte også i et samarbejde med øvrige biavlsorganisationer. Udover sin kursusvirksomhed afholder Dronningavlerforeningen temadage med fagligt indhold, hvortil det indbydes eksperter og forskere med særlige kompetencer om biavlen.

Læs mere


Avl med bierne

Bestyrelsen for Dronningavlerforeningen har indgået aftale med nogle af stationslederne, for renparringsstationerne om adgang til at få renparret dronninger på disse stationer. Aftalen betyder, at den enkelte biavler selv laver aftale om renparring og at gebyr for denne aftales og afregnes direkte med den enkelte stationsleder. For de stationer hvor der foreløbig er indgået aftale […]

Læs mere