Antal bifamilier i Danmark

Link til undersøgelse vedr. estimering af bifamilier i Danmark på vegne af NaturErhvervstyrelsen Kære dronningavler, Naturerhvervsstyrelsen har bedt os medvirke i en undersøgelse af, hvor mange bifamilier, der er i Danmark. Antallet har betydning for, hvor stort et beløb EU kan støtte biavlen i Danmark med. Jo flere bifamiler jo større støtte. Det betyder. at […]

Læs mere