Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Med baggrund i den fortsatte problematiske COVID-19 situation, har bestyrelsen besluttet at afholde generalforsamling 2020 virtuelt.

Derfor afholdes ordinær generalforsamling 2020 (virtuelt) tirsdag d. 15. december kl. 19:00.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 5. december, 2020.

Medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen tilsendes et link til den virtuelle generalforsamling efter tilmelding.

Tilmelding til formanden senest  d. 1. december på mail

 

Hent beretning og regnskab her:

Bestyrelsens beretning: Beretning 2020

Årsregnskab 2019: Regnskab 2019