Fordele

Foreningen tilbyder sine medlemmer og andre interesserede kurser i avlsteknik, på såvel begynderniveau som på et mere kommercielt niveau, disse kurserne udbydes dels som egne kurser men ofte også i et samarbejde med øvrige biavlsorganisationer.

Udover sin kursusvirksomhed afholder Dronningavlerforeningen temadage med fagligt indhold, hvortil det indbydes eksperter og forskere med særlige kompetencer om biavlen.

Dronningavlerforeningen af 1921, tilbyder desuden sine medlemmer og øvrige biavlere som ønsker at drive renavl, mulighed for renparring af dronninger med en bestemt bistamme på de renavlsområder, som foreningen administrerer. Der tilbydes pt. renparring af de 3 mest anvendte bistammer i Danmark, nemlig Buckfast, Ligustica og Carnica bierne

Dronningavlerforeningen udsender inden avlssæsonens begyndelse en sejlplan med angivelse af dato for omlarvning, klækning og afleveringsdato for dronninger til de forskellige renavlsområder.

Dette sikrer, at selv ikke professionelle dronningavlere, har mulighed for med en rimelig sikkerhed, at kunne få renparret sine dronninger.

Gennem driften af disse renavlsstationer, er Dronningavlerforeningen med til at sikre et højt kvalitetsmæssigt niveau for de danske honningbier.

Dronningavlerforeningen er repræsenteret i Binævnet, der er et rådgivende nævn som har til opgave, at rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og direktøren for Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf. Nævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeren i andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

Dronningavlerforeningen vil gennem denne repræsentation søge at arbejde for at fremme biavlen i Danmark herunder naturligvis også for at sikre de bedst mulig forhold for avlsarbejdet med honningbier.

Hvis du vil booke ture til Øparring. Send en mail til den stationsbestyrer for den pågældende Ø hvor du vil have parret dine dronninger ( Tidspunkt og tur ). Når du har modtaget en bekræftelse på om at der er plads på turen, betales via det udsendte girokort.