Dronningavlerforeningen

Dronningavlerforeningen af 1921 blev stiftet d. 12. januar, 1921, hvor ”En kreds af Danmarks Bi-Dronningavlere samledes på Turisthotellet i Nyborg” for at starte det, som senere blev til Dronningavlerforeningen af 1921.

Foreningen hed dengang ”Foreningen Danmarks Bi-Dronningavlere”, navnet er senere ændret til ”Dronningavlerforeningen af 1921

Formålet med foreningen var dengang, som nu, at medvirke til at sikre gode bidronninger til de danske biavlere.

Til foreningens første bestyrelse valgtes Vokstavlefabrikant A. P. Andersen, Bastrup; A. Nielsen, Vejstrup og Jens Clausen, Todbjerg og som suppleant til bestyrelsen valgtes P. C. Johannsen, Smidstrup.

På det konstituerende møde, blev det ligeledes besluttet at nedsætte et prisudvalg, bestående af den valgte bestyrelse.

I starten var det primært arbejdet med at sikre tilstrækkelig med dronninger til landets biavlere, samt at sikre en rimelig pris for disse, der var foreningens hovedfokus.

Ved den første ordinære generalforsamling den 8. marts, 1922, blev medlemskontingentet fastsat til 2 kr. og prisen for dronninger blev fastsat til 7 kr. for befrugtede dronninger og 3 kr. for ubefrugtede og “forresten overlades til Medlemmerne selv at regulere Priserne senere i Forhold til Tiden”

Mange af foreningens professionelle dronningavlere anvender i dag nogle såkaldte renavlsområder til renparringer i deres avlsarbejde. Systemet med disse godkendte parringsområder har været meget vigtig for det danske avlsarbejde med bidronninger. Det er da også et område, som mange andre lande misunder os, da det giver nogle gode betingelser for avlsarbejdet. Alternativer til afsondrede renavlsområder er, for mange lande, inseminering for at sikre renparringer af dronningerne. Et alternativ, som er langt mere ressourcekrævende for dronningavleren.

Ud over de professionelle dronningavlere nyder mange “almindelige” biavlere også godt af foreningens informations- og mødeaktiviteter, her er der således mulighed for at erhverve sig ny og spændende viden om avl af honningbier. Foreningen tilbyder desuden sine medlemmer forskellige kurser lige fra det helt enkle “dronningeproduktion” til mere professionelt dronningavl.

I lighed med de øvrige landsdækkende biavlsorganisationer i Danmark, er Dronning­avler­foreningen af 1921 medlem af landbrugsstyrelsens “Binævn”, her har foreningen mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, i forhold som vedrører biavl og herunder ikke mindst avlsarbejde med honningbier