Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dronningavlerforeningen af 1921

(Opdateret 27. marts 2019)

I Dronningavlerforeningen af 1921 behandles personoplysninger og i den forbindelse skal lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik overholdes. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger på en lovlig og gennemsigtig måde.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde foreningens formål. Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Ansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Dronningavlerforeningen af 1921 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens dataansvarlige, som er:

Kontaktperson: Dennis Breel

Adresse: Vesterbjergvej 6, 4460 Snertinge

CVR: 95 82 71 52

Telefonnr.: 53 30 97 76

Mail:

Hjemmeside: www. dronningavlerne.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

–                          Navn

–                          Adresse

–                          Telefonnumre

–                          E-mail

Og i relation til medlemskabet registreres:

–                          Indmeldelsesår

–                          Funktioner i foreningen

 

Indsamling og brug af oplysninger

Alle oplysninger, som vi har registreret på dig som medlem, er oplyst af dig.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål på et lovligt grundlag. Grundlaget for at behandle dine oplysninger er, at vi skal opfylde foreningens formål og de ydelser som foreningen er forpligtet til at tilbyde dig jævnfør foreningens vedtægter. Herudover skal Dronningavlerforeningen af 1921 overholde gældende love bl.a. I forhold til bogføring. Endelig er der en legitim interesse i varetagelse af dine oplysninger, så du får opfyldt dine medlemrettigheder.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

  • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
  • At vi kan gennemføre og følge op på foreningens aktiviteter
  • At opfylde lovgivning, herunder krav til bogføring
  • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte ud fra et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til andre uden du forinden har givet samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dronningavlerforeningen af 1921 opbevarer fortegnelse over medlemmer i op til fem år, idet der foreligger saglig grund til dette. Dette med henvisning til at Regnskabsbilagsloven kræver, at bilag opbevares i fem år.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen følgende rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – hvilket fremgår af nærværende privatlivspolitik.
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig – hvilket fremgår af nærværende privatlivspolitik.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, hvilket sker ved henvendelse til foreningens dataansvarlige, som er anført ovenfor.
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
  • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til Dronningavlerforeningen af 1921. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.