Lovliste

Lovgivning om biavl

Lov om Biavl (Hovedloven)

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186155

 

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegører hos honningbier

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137027

 

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v. ( vedrører særligt Anholt, Samsø og Læsø)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176326

 

Bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=116787