Dronningavleren beretterJG

v/Jakob Germundsson

Den usynlige forening

Sådan kan overskriften lyde for at få lidt omtale i medierne. Der er dog ikke blot tale om en overskrift, men også et udsagn, der er taget fra et af vores bestyrelsesmøder. Det er på sådan et møde, vi som bestyrelse har lagt en strategi for, hvordan vi får den ”usynlige” forening til at bliver en lidt mere synlig forening.

Der er lagt en plan med input fra foreningens medlemmer. Planen omhandler blandt andet avlsstrategier, en dronningeavleruddannelse samt en guide til udtagning og analysering af nosemaprøver for forsat at kunne udvælge de bedste familier til den videre avl.  Desuden arbejdes der også på en eller flere erfadage her i sæsonen. Mere om disse kommer inden længe.

Ovenstående er blot nogle af foreningens arbejdsområder. Ydermere vil der fremover også udkomme en nyhedsmail hver anden måned med information om bestyrelsens arbejde. I nyhedsmailen vil der også blive fortalt lidt om, hvad der sker hos en dronningeavler. Det vil være de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som beskriver deres egen dronningeavl og foreningens arbejde på skift.

Dronningeavl på toppen af Danmark

Mit navn er Jakob Germundsson. Jeg har været biavler siden 1995, og til daglig driver jeg Honninghuset Ejer Bavnehøj. Jeg startede min dronningeavl op omkring 2012, og siden hen har den udviklet sig gevaldigt. I 2015 kunne jeg gå fuldtid med min biavl, og derfor er dronningeavlen blevet til min levevej.

Jeg sælger dronninger til private, men også til erhvervsbiavlere i Danmark. Jeg har ydermere et mindre salg af dronninger til udlandet samtidig med, at jeg også har en mindre produktion af aflæggere til salg i forårsmånederne.

Maj måned er en måned som både kan vise sig at være varm og kold. Derfor er det ikke altid helt så hensigtsmæssigt at starte en dronningeproduktion op på det tidspunkt. Alligevel er det dog denne måned, hvor produktionen af dronninger starter op, og hvor alt skal være klar, så sæsonen bare kan køre derudaf.

Der skal være styr på mange forskellige ting i min dronningeavl inden sæsonen starter. Blandt andet skal al materiel være ren- og klargjort. Mit produktionsapparat til dronninger skal også være klar omkring 15. maj. Hvis vejret ikke har været for koldt i tiden op til, starter jeg nemlig med at omlarve denne dato. Det ser på nuværende tidspunkt meget lovende ud i modsætning til sidste år.

I selve min dronningeproduktion kører jeg med starter og finisher. Der er brug for at finisherfamilierne er meget stærke, så de kan modtage celler fra min starterfamilie. Mine dronegivere på friparringspladsen skal også være store og vitale for at kunne levere droner til parring. Mindst 40 dage før der er brug for droner, bliver der sat dronetavler i, så de kan nå at blive klar til parringssæsonen. I løbet af sæsonen passes disse familier rigtig godt, da det er vigtigt, at de har de optimale betingelser for at kunne levere droner til mine friparringer.

Der er også brug for pakkebier til parringskasserne. Bifamilierne, som leverer pakkebier, står i bigårde for sig selv. Bifamilierne skal være toptrimmet og klar til at kunne levere bier fra den 28. maj og frem til først i juli måned. Det er familier med to dronninger i – en i bundkassen og en i anden kassen med dronningegitter imellem.

Det var lidt om mit setup til at producere dronninger. Nu vil jeg fortælle lidt om avlsdelen. Jeg kører med flere avlslinjer, som løbende bliver testet for nosema. Dette sker i april måned. I maj måned laver jeg udrensningstest, og samtidig sørger jeg for en løbende karaktergivning i sæsonen. Her kigger jeg på fredelighed, sværmtræghed, tavlefasthed, evnen til at udbygge tavlerne jævnt og ensartet samt om yngellejet er pænt og ensartet. I august udtages vaskeprøver for at se midetrykket i de kommende avlsfamilier.

I løbet af biavlssæsonen er mit arbejdsprogram fyldt op med omlavning, hentning af fejebier, pakning dronninger til forsendelse og bigårdsbesøg for at putte kasser på. I juni måned bliver der også pakket kilerkasser til ø-parring. Jeg har mulighed for at øparre på tre forskellige øer, og dette betyder, at jeg kan få flere forskellige krydsninger til min videre avl.

Der er ingen tvivl om, at maj og juni er de mest travle måneder i min biavl. Det er nemlig der, hvor sæsonen starter op, og der hvor alt bare kører derudad med 110 kilometer i timen. Vejret er en stor med- og modspiller i biavlen, og det kan ændre på planerne samt udførelsen af dem, men det er jo et vilkår der ikke er til at ændre på. Med det sagt vil jeg ønske jer alle en god biavls sæson.