Dronningavl i 100 år

Onsdag d. 12. januar, 1921, samledes En kreds af Danmarks Bi-Dronningavlere på Turisthotellet i Nyborg for at starte ”Foreningen Danmarks Bi-Dronningavlere, navnet er senere ændret til ”Dronningavlerforeningen af 1921

Formålet med foreningen var dengang, som nu, at medvirke til at sikre gode bidronninger til de danske biavlere.

Til foreningens første bestyrelse valgtes Vokstavlefabrikant A. P. Andersen, Bastru; A. Nielsen, Vejstrup og Jens Clausen, Todbjerg og som suppleant til bestyrelsen valgtes P. C. Johannsen, Smidstrup.

På det konstituerende møde, blev det ligeledes besluttet at nedsætte et prisudvalg, bestående af den valgte bestyrelse.

I starten var det primært arbejdet med at sikre tilstrækkelig med dronninger til landets biavlere, samt at sikre en rimelig pris for disse, der var foreningens hovedfokus.

Ved den første ordinære generalforsamling den 8. marts, 1922, blev medlemskontingentet fastsat til 2 kr. og prisen for dronninger blev fastsat til 7 kr. for befrugtede dronninger og 3 kr. for ubefrugtede og “forresten overlades til Medlemmerne selv at regulere Priserne senere i Forhold til Tiden”

Læs hele artiklen fra tidsskrift fra Biavl