Binævnet

Dronningavlerforeningen er repræsenteret i Binævnet, der er et rådgivende nævn som har til opgave, at rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og direktøren for Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf. Nævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover […]

Læs mere


Kurser

Foreningen tilbyder sine medlemmer og andre interesserede kurser i avlsteknik, på såvel begynderniveau som på et mere kommercielt niveau, disse kurserne udbydes dels som egne kurser men ofte også i et samarbejde med øvrige biavlsorganisationer. Udover sin kursusvirksomhed afholder Dronningavlerforeningen temadage med fagligt indhold, hvortil det indbydes eksperter og forskere med særlige kompetencer om biavlen.

Læs mere