Kontingent

Kontingentet for 2021 udgør kr. 400,-

Dronningavlerforeningens bestyrelse har indledt et samarbejde med DBF omkring sekretariat arbejdet, hvilket b.la. betyder at kontingentopkrævning udsendes fra Danmarks Biavlerforening til alle medlemmer

Vi arbejder som en selvstændig forening og har ikke fælles økonomi med Danmarks Biavlerforeningen. Vi betaler dem blot for at tage sig af arbejdet omkring opkrævning kontingent, samt af penge til div. arrangementer.

Kontingent for nye medlemmer kan evt. indbetales på foreningens konto i Sjællandske Bank reg. nr. 6070 Konto nr. 0004461957

Husk! Navn, telefonnummer og E-mail adresse på indbetalingen!