Stamtavler

Hvordan læses stamtavler/avlsoplysninger? En kort vejledning.

Udarbejdet af Ivan Nielsen og Fl. B. Thorsen i 2009. Oprindelig til Avlerringen

Systemet er udviklet af Broder Adam, Buckfastbiens ophavsmand

Som eksempel er valgt Peter Stougaards ST462. Eksemplet kan ses i Avlerringens Årsskrift 2007.

ST er Peters avlerinitialer, 462 er nummeret på det stade, dronningen sidder i.

Husk, at droner kun videregiver arv fra moderen.

ST462=.05-ST343xPS017:.03-ST308xST369:.01-GB040xKB096:.00-GB201xGB134:. 99-Bay3xPNMA421:.Pure Anatolica, Bayburth

 

Ord og tegnforklaring:

Rød skrift symboliserer dronningen. Blå skrift dronearven

ST462 øparret dronning med sæd fra droner af PS017 i sædgemmet.

ST462 kan videregive egne arveanlæg, samt i befrugtede æg arv fra PS017, dronesæd.

=. herefter følger ST462´s parringsår samt dens moderarv og dronearven i dens sædgemme.

05- året for parring af ST462.

ST343 mor til ST462. ST343 har ST369 sæd i sit sædgemme. Moderarv.

ST343 kan videregive egne arveanlæg, samt i befrugtede æg arv fra ST369, dronesæd.

x skilletegn mellem moderarv og dronearv.

PS017 Nummeret på dronningen hvis arv dronerne som leverer sæd til parring af ST462 bærer.

:. skilletegn til parringsåret for ST343.

03- Herefter følger året 2003´s parring, med samme opbygning som det ovenfor beskrevne

01- Osv. rækken slutter med:

99 Året for første parring af det rene Anatolica materiale med Hollandsk Buckfastlinie

:. Indkøbt ren Anatolica bi fra Bayburth

 

Avlerbedømmelser:

ÅrSværmTemp.Tavlef.HonningUdbyttetalNosemaUdrensning
ST46220065,05,05,0473/62
20075,05,053,0452/425,0 (0,004 (95%)

ST462 Dronningen havde sit første hele produktionsår i 2006. hun viser sig så lovende, at hun

bliver udvalgt til fortsat avl med indvintring af en fuld serie, 30 søskendedøtre, med samme parring.

I avlsåret 2007 prøves dronningens familie for nosema og udrensningsevne. Nosema prøven laves

p.t. af Sandagergård ved Vejle. Udrensningstesten laves i samarbejde med DBF´s konsulent. Er

udrensningen under 5 angives udrensningen også i %. Se i øvrigt om karakterskala i årsskriftet.

Se også under søskendegrupper om de enkelte karakterkolonners betydning.

Søskendegrupper
ST343xKB107 =.03-ST308xST369:.01-GB040xKB096:.00-GB201xGB134:etc.
Linien viser søskendegruppens afstamning. Det første led (ST343xKB107) er moderens nummer fterfulgt af nummeret på dronegiveren til de bedømte dyrs parring.
Understregningen af første led viser, at det er en fuld serie, hvilket betyder, at der er indvintret mindst 30 søskendedronninger med samme parring.
337 5 4,8 5,0 2 21/31
349 5 5,0 5,0 2 31/42
350 5 4,9 5,0 5 52/31
406 5 5,0 5,0 4 28/22
441 5 5,0 5,0 3 28/31
Gruppegennemsnit:
Sværmtendens gns. : 4,80 – 92% o.gns.
Temperament gns. : 4,84 – 62% o.gns.
Tavlefasthed gns. : 4,81 – 62% o.gns.
Udbytte gns. : 29 kg. 3% u.gns.
Udvalgte dyr fra gruppen med
deres karakterer i rækkefølgen:
Sværm, Temperament,
Tavlefasthed og honningudbytte.
Udbyttetallene yderst til højre er
dyrets udbytte holdt op mod den
aktuelle søskendegruppes gns.
udbytte i den samme bigård.
For sværmtendens, temperament og tavlefasthed er følgende
gældende: gns. for gruppen er fx: sværm 4,8 - 92% af dyrene i
gruppen ligger over denne karakter. Dette betyder at gruppen
er meget stabil mht. sværmning. En lav %sats indikerer større
spredning i gruppen. For udbytte gns. gælder flg.:
29 kg. er gns. udbytte for alle dyr i gruppen.
3% u.gns. betyder at gns. for gruppen ligger 3% under gns. for
alle øparrede dronninger hos den aktuelle avler
Tekstdel indeholder:
Avlerens egen karakteristik af gruppen.