Vellykket parring

Parring af Dronninger

Af hensyn til en vellykket parring, er det nyttigt at vide noget om, hvordan en bidronning bliver parret. Her er en kort beskrivelse af, hvordan det går for sig:

Dronningerne bliver kønsmodne 3-5 dage efter de er krøbet. De holder sig typisk inde i stadet til de er 6-7 dage gamle, hvorefter de flyver en kort orienteringstur. Hvis vejret tillader det, kan dronningen flyve ud og parre sig allerede samme dag som orienteringsflugten, ellers sker det en af de nærmeste dage.

For at dronningen skal kunne foretage parringsflugten, kræves godt vejr. Temperaturen bør være mindst 20 grader, med sol og kun svag vind. Parringsflugten foretages som oftest i tidsrummet mellem kl. 13 og kl. 16.

Dronningen flyver sædvanligvis ikke længere end omkring 2 km fra stadet, selv om større afstande kan forekomme. Selve parringen sker på såkaldte dronesamlingspladser, hvor droner og dronninger fra områdets bigårde samles. Selve parringen foregår i luften, ca. 6 – 20 meter over jorden. Hvis vejret tilader det, foretager dronningerne flere parringsflugter over flere dage, og parrer sig totalt med en 10-20 droner.

Dronerne flyver normalt indtil 5 km fra deres egen bigård, selv om der er eksempler på større afstande. Med disse flyveafstande, er det ikke overraskende at dronninger kan parre sig med droner fra stader som ligger ganske langt fra hinanden. Faktisk er der dokumenteret afstande på op til 16 km mellem dronningens stade og den bigård hvor dronerne hun har parret sig med kommer fra. Dronningen begynder normalt at lægge æg indenfor 2 døgn efter den sidste parring. Æglægning mellem de enkelte parringsflugter forekommer ikke.

Dronningen skal være færdigparret i løbet af sine 4 første leveuger. Hvis ikke det har været vejr til at parre sig i løbet af denne periode, vil dronningen blive en såkaldt dronemoder og kan kun lægge ubefrugtede æg. Ubefrugtede æg vil udvikle sig til droner, og en normal bifamilie vil derfor ikke kunne udvikles. Har dronningen kun nået at parre sig med få droner, kan man opleve en dronning der løber tør for sæd i løbet af et år eller to, og derefter bliver til en dronemoder.

Sæden opbevares i dronningens sædblære og skal vare hele dronningens liv (3-5 år). Hver gang der lægges et æg, slippes der et antal sædceller ud for at befrugte ægget, med mindre det er et droneæg, der ikke befrugtes.

-oOo-

For dem der vil vide mere om emnet, kan Eigil Holms bog “Dronningeavl, Arvelighedslære og forædling af bier” anbefales. Bogen kan købes gennem Danmarks Biavlerforening eller din lokale materielforhandler.