Bogpræsentation

Bogpræsentation:

Krydsnings- og kombinationsavl med honningbien, Hans Røy

Sidst i ’80erne og først i ’90erne gennemgik dronningavlen i Danmark en voldsom udvikling. Flere meget engagerede bi – og dronningavlere havde fået øjnene op for Buckfastbien og dens åbenlyse fortrin. Buckfastbien er, som nogle vil vide, ikke en birace, men en kombinationsbi, hvor man via indledende krydsningsavl, og efterfølgende stabiliserende tilbageparring, fremavler en brugsbi, der besidder en kombination af egenskaber som gør den velegnet i den moderne biavl.
Buckfastavl/kombinationsavl er ikke en enkel og ligetil form for dronningavl, hvilket en del dronningavlere, både nu og i de tidlige år har måttet erkende.

I Buckfastavlens barndom i Danmark, fandtes der ikke noget skriftligt materiale om emnet på dansk. Efter et par indledende kurser, besluttede en af datidens store koryfæer indenfor dronningavlen, Hans Røy sig for at lave et skriftligt materiale i form af et kursuskompendie. Dette kompendie har siden da været det eneste der er skrevet på dansk om emnet, som forener både det teoretiske og det praktiske arbejde i Buckfastavlen på en måde som alle, med lidt indsats, kan forstå.
Hans Røy var en dybt engageret dronningavler, og besad samtidig evnen til at formidle det svære stof på en forståelig måde.

Nogle vil jo nok tænke, at det er jo alt sammen er gammelt materiale, og ja det er det, men alt det grundlæggende i Buckfastavlen, og dronningavl generelt, har jo ikke ændret sig.
Der er i årene siden teksterne er skrevet kommet erfaringer, og udvikling til, som selvfølgelig skal tages i betragtning. Her tænkes primært på den hårde selektion for hygiejnisk adfærd, de langsigtede konsekvenser af den måde vi har drevet de danske øparringsstationer på, samt erkendelsen af nogle langsigtede konsekvenser af udeladelsen af den stabiliserende tilbageparring. Men det må overordnet set ses som relativ små detaljer.

Jeg, og et par kolleger, har flere gange talt om, at vi skulle have hørt Hans om, om vi kunne få lov at offentliggøre teksterne i en eller anden form, da det som før nævnt stadigvæk ikke overgås af noget. Dette var vi dog for langsomme i optrækket til, da det pludselig viste sig, at vore gode venner i Kristiansand – Odd Harald Tønnesen, Kjeld Toralf Dypedal og Peter Gundlach pludselig havde fået det hele sat på skinner. Tusind tak for det store og flotte arbejde, og tak til Hans Røy fordi han stiller materialet til rådighed.

Selvom materialet altid har været tilgængeligt, er det nu rart at få det samlet som en bog, og det i en meget fin kvalitet.
Jeg kan varmt anbefale både nye og gamle avlere at stikke næsen i bogen. Og husk på – bøger om dronningavl kan ikke forstås ved at læse dem igennem én gang. Det tager ofte både 3 og 4 gange inden man får trukket essensen ud.
Udgangspunktet for bogen er som titlen siger kombinationsavlen, men dronningavlere som foretrækker at drive avl med de oprindelige biracer, kan også med godt udbytte fordybe sig i bogen.

Bogen kan foreløbig købes ved henvendelse til undertegnede på mail eller mobil:
Mail: Mobil: 30127532
Pris: Kr.200,- + 35,- ved evt. forsendelse

Ivan Nielsen
Himmerlandske Bier, Hobro