Offentlige myndigheder

 

  
BinævnetBinævnet har til opgave at rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og direktøren for NaturErhvervstyrelsen i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf.
  
Bisygdomsinspektører
Biinspektørerne er ansat af det offentlige og har til opgave at sikre bekæmpelse af anmeldepligtige bisygdomme i de lokalområder de er ansat i. Listen over biinspektørerne findes i det Centrale Bigårdsregister (CBR) (Vælg ‘Inspektørers arbejdsområder’ i menuen “Oversigtskort”)
  
FødevarestyrelsenFødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet. Styrelsen regulerer også import og eksport af honningbier
  
Landbrugsstyrelsen
Lov om biavl administreres af Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AU), Offentlig bisygdomsbekæmpelse.Loven omfatter regler om: forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere hos honningbier; godkendte parringsområder; voldgiftsafgørelse af tvister ved forgiftning af bier med pesticider; flytning af bier; bevarelsen af den brune Læsø-bi.

Det centrale bigårdsregister (CBR) hører ligeledes hjemme under Landbrugsstyrelsen, styrelsen har fået udarbejdet en række vejledninger om brugen af registeret og du kan finde vejledningerne her:

Vejledninger til CBR