Avlsafprøvninger 2019

Avlsavprøvninger 2019

Test af brugsdronninger og sygdomstolerance projekt

Dronningavlere som ønsker at deltage i ”Test af brugsdronninger” og eller ”Sygdomstolerance projektet.” kan tilmelde sig via nedenstående link  

https://www.bee-survey.com/index.php/765138?lang=da

 

Nosemaprøver

Nosemaprøver udtages i 2019 i ugerne 14 eller 15 og sendes inden påske til Georg. 

Nosemaprøver sendes til:

Nosemaan
v/Georg Kinch
Midtbjergvej 14
6720 Fanø
Tlf: 20 72 57 09

mail:

 

Vær opmærksom på at afsende prøven på det rigtige tidspunkt – dvs. ikke op til weekend eller helligdage, da man risikere at prøverne ligger i en postkasse og rådner.

Se vejledning fra DBF, for udtagning af prøver her.

Udrensningstest 2019

Årets udrensningstest (sygdomstolerance projekt) finder i år sted i uge 21. Frysetestmetoden bruges og der skære yngel ud mandag den 20. maj. Derefter kontrolleres udrensningstesten af en konsulent den 22. maj. Afhængigt af antallet af tilmeldinger, kan enkelte være nødt til at lave udskæring en dag senere med kontrol en dag senere. Det er besluttet at ønsker man at lave egenkontrol, så vil man ikke blive nævnt i kapitlet om sygdomstolerance i Tidsskriftet.

Test af brugsdronninger. Der skal afsendes 10 parrede dronninger til Danmarks Biavlerforening mandag den 8. juli. Der skal holdes 3 reserve dronninger klar de efterfølgende 14. dage, som kan eftersendes til testværter, hvor enkelt dronninger er gået til ved tilsætningen.

Med venlig hilsen
Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen