Antal bifamilier i Danmark

Link til undersøgelse vedr. estimering af bifamilier i Danmark på vegne af NaturErhvervstyrelsen Kære dronningavler, Naturerhvervsstyrelsen har bedt os medvirke i en undersøgelse af, hvor mange bifamilier, der er i Danmark. Antallet har betydning for, hvor stort et beløb EU kan støtte biavlen i Danmark med. Jo flere bifamiler jo større støtte. Det betyder. at […]

Læs mere


Renparring 2016

Det er nu atter muligt for foreningens medlemmer at få adgang til nogle af Danmarks renparringsstationer. Bestyrelsen for Dronningavlerforeningen har indgået aftale med nogle af stationslederne for renparringsstationerne, om adgang til at få renparret dronninger. Aftalen betyder, at den enkelte biavler nu selv laver aftale om renparring, samt at gebyr for denne aftales og afregnes […]

Læs mere