Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 afholdes

Lørdag d. 25. marts, 2023, kl. 10:00, i Huset Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal tilsendes formanden, skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingen

Medlemmer der ønsker at deltage i frokost og eftermiddagskaffe efter generalforsamlingen, skal tilmelde sig til formanden senest d. 18. marts, 2023

Pris for frokost og eftermiddagskaffe kr. 400,-

Tilmelding til Bo på mail eller tlf.: 9153 0042

Eftermiddagens medlemsarrangement annonceres senere her på hjemmesiden og via nyhedsmail til medlemmer.