Ivan B. Nielsen

Ivan B. Nielsen

Jeg har haft bier siden 1995 og oprindeligt uddannet driftsleder i kvægbruget. Den teoretiske side af avlsarbejdet er derigennem heller ikke fremmed for mig. Efter jeg forlod kvægbruget arbejdede jeg 3 år, som fuldtidsansat med bi- og dronningeavl hos Poul Erik Sørensen, Skanderborg.
Parallelt med dette begyndte jeg stille og roligt, at opbygge min daværende deltidsbiavl.
Min biavl har nu udviklet sig til en halvanden mands bedrift, omfattende godt 300 bifamilier, med avlsarbejdet som omdrejningspunkt.
Driften omfatter salg af dronninger i alle afskygninger, samt salg af honning på glas og bulk.

Hovedparten af mine bier er Buckfastbier, men jeg har en lille population af Carnica som genetisk supplement til Buckfastbierne.

Jeg driver selv Tunø som parringsstation, og parrer primært dronninger her. Herudover parres der lidt på Mandø og Helnæs.

Hilsen Ivan

Hjemmeside: www.himmerlandske-bier.dk

 

Se Ivans avlskompendier her:

Avlskompendie 2021

Avlskompendie 2020

Avlskompendie 2019

Avlskompendie 2018

Avlskompendie 2017

Avlskompendie 2015

Avlskompendie 2014