Jacob Germundsson

Jacob Germundsson

Gennem 24 år som biavler har jeg opnået en stor erfaring, der har givet mig den praksisviden om bier og deres livscyklus, der skal til for at danne et godt og fagligt fundament. Siden 2007 har jeg drevet avlsarbejde af bidronninger, med fokus på gode og vitale bier.

Det kræver tålmodighed og vedholdenhed, at nå frem til et godt avlsresultat. Der går 4-6 år før der er et nyt avlsdyr klar til brug i min dronningeavl.

Jeg driver min dronningeavl med udgangspunkt i Buckfast metoden, som den engelske munk Broder Adam har udviklet på Buckfast Abbey klosteret i 1900 tallet her af navnet Buckfast bien.

Buckfast bien er ikke en race bi, men en kombinations bi og en avls metode. De forskellige bi racers egenskaber bruges til at forme kommende avlsdyr, og senere hen i brugsledet friparres dronningerne, med gode egenskaber til de mange biavlere.

MINE AVLSKRITERIER ER:

Hygiejnisk adfærd
Vitalitet
Honning udbytte
Sværmtræghed
Fredelighed
Tavlefasthed

DER LEVERES BIDRONNINGER TIL:

Den mindre biavler &
Den store professionelle biavler.

Kontaktinfo:
Tåningvej 39
8660 Skanderborg
Mobil: +45 30707415
Mail:
hjemmeside: www.min-honning.dk

Se Jacob’s avlskompendier her: (Avlskompendierne består af flere sider, så scroll helt ned på siden for at bladre)

Avlskompendium 2018

Avlskompendium 2017

Avlskompendium 2016

Avlskompendium 2015

Avlskompendium 2014