Nosemaprøver

Udtagelse af nosemaprøver:

Når du skal udtage prøver skal de ikke udtages midt i yngellejet, her går de nye bier. Det er de gamle overvinterede bier vi skal have fat i. Du starter med at tage tavler op fra yderkanten af stadet indtil du når yngelejet. Bierne tages fra de yderreste tavler før yngellejet, her går de gamle bier.

Det nemmeste er at bruge et honningbæger til at indsamle bierne med. Husk at der skal bruges 60 bier til prøven, det er ikke helt nemt at ramme det rigtige antal, men vær sikker på der er 60 bier,ellers kan prøven ikke bruges til noget.

Skriv stadenummer på honningbægeret

Bierne skal nu i en fryser for at slå dem ihjel. De skal være her minimum 2 dage før bierne sendes til analyse på Sandagergård

60 bier fra hver prøve udtages. Bierne skal pakkes i egnet emballage. Her er brugt et lille plastik bæger. Men du kan også bruge en tændstiksæske, her er der lige plads til 60 bier. Husk at skrive stadenummer på.