Temadag

Lørdag d 14. januar 2023, afholdes temadag med emnet ”Avlsstrategier”

Sted: Temadagen afholdes i Midtfyns Bryghus, Industrivej 11-13, 5792 Årslev

Tid : 10:00 – ca. 16:00 (der er kaffe fra kl 09:30

Indlæg fra 3 kendte dronningavlere om ”Min Biavl” med en præsentation af den måde de har tilrettelagt deres avlsarbejde. Der vil efter hvert indlæg blive mulighed for at stille spørgsmål til den enkelt dronningavler ligesom der efter de 3 indlæg vil blive mulighed for at stille generelle spørgsmål til de 3 indlægsholdere

Efter frokost vil Ivan Nielsen i et oplæg om forskellige avlsstartegier lægge op til en faglig drøftelse om fordele og ulemper ved valg af forskellige avlsstrategier.

Efter Ivans indlæg vil der blive lagt op til en generel drøftelse af fordele og ulemper ved valg af avlsstrategi i forhold til egen dronningavl i forhold til størrelse og erfaring

Pris: for morgenkaffe, frokost og kaffe undervejs i forløbet kr. 400,-

Tilmelding til formanden senest d.9. januar, 2023 på mail: eller tlf.: 9153 0042