Udrensningstest

Bifamiliens evne til at rense død yngel ud er en indikation af bifamiliens evne til faktisk at rense sygdom ud af bifamilien. Derfor laves denne test af mange biavler og er standard hos danske dronningeavlere.

Fra sæsonen 2008 har de danske droningavlsforeninger i samarbejde med Danmarks Biavlerforening besluttet at simplificeret testen.

Hidtil har det været et krav at man skar et tavle stykke med forseglet yngel på ca. 100 celler ud af en bifamilie. Dette stykke skylle herefter anbringes i en fryser i 24 timer for at dræbe ynglen. Dette tavle stykke skulle herefter sættes tilbage i præcist den samme bifamilie. Dette udfra en ide om at blev tavlestykket sat i andre bifamilier, ville dette kunne påvirke resultatet.

Vi har nu fundet frem til undersøgelser som er lavet helt tilbage i 1998 af Marla Spivak og Daniella Downey fra University of Minisota, som viser at dette ikke spiller nogen rolle for resultatet af forsøget (Field Assays for Hygienic Behavior in Honey Bees (Hymenoptera: Apidae). Journal of Economic Entomology vol 91. no. 1 1998 side 64-70).

Ændringen betyder en betydelig arbejdstidsbesparelse for testen. Hvor man tidligere var nødsaget til at køre til alle bifamilierne, tage tavlestykker ud, mærke osv, hvorefter tavlestykkerne skulle fryses i 24 timer, men biavleren har nu den mulighed at man kan finde en god forseglet yngeltavle i en bifamilie og fordele den til test bifamilierne.

Vi håber at denne simplificering vil resultere i endnu flere undersøgelser end hidtil.

Biernes sygdomtolerance menes at være kædet sammen med biernes evne til at rense død yngel ud af forseglede yngelceller.

Udrensningsevnen påvirkes af ændrede miljøforhold, såsom vejr, nektartræk, pollentræk osv. Derfor er det vigtigt at bifamilierne, som man ønsker at sammenligne, testes på det samme tidspunkt. Det anbefales at der laves flere test i løbet af sæsonen.

Fremstil en rhombeformet skabelon som dækker 10X10 celler. Et stykke krydsfiner på 4 mm vil være velegnet.

Skabelonen skal dække yngel som har været forseglet mindst et par.dage. Ynglens alder må ikke overskride den alder, hvor pupperne har rosa-farvede øjne.

Du kan downloade vejledningen her