Binævnet

Dronningavlerforeningen er repræsenteret i Binævnet, der er et rådgivende organ for Miljø- og fødevareministeren og Landbrugsstyrelsen i spørgsmål vedrørende loven, bekendtgørelser i medfør af loven og implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeriet om andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder. Dronningavlerforeningen vil gennem denne repræsentation søge at arbejde for at fremme biavlen i Danmark […]

Læs mere


Kurser

Foreningen tilbyder sine medlemmer og andre interesserede kurser i avlsteknik, på såvel begynderniveau som på et mere kommercielt niveau, disse kurserne udbydes dels som egne kurser; men ofte også i et samarbejde med øvrige biavlsorganisationer. Udover sin kursusvirksomhed afholder Dronningavlerforeningen temadage med fagligt indhold, hvortil det indbydes eksperter og forskere med særlige kompetencer om biavlen.

Læs mere