Avl med bierne

Bestyrelsen for Dronningavlerforeningen har indgået aftale med nogle af stationslederne, for renparringsstationerne om adgang til at få renparret dronninger på disse stationer.

Aftalen betyder, at den enkelte biavler selv laver aftale om renparring og at gebyr for denne aftales og afregnes direkte med den enkelte stationsleder.

For de stationer hvor der foreløbig er indgået aftale om adgang til renparring er sejlplanen og kontaktinformationer tilgængelige under den enkelte parringsstation på Dronningavlerforeningens hjemmeside.