Kurser

Foreningen tilbyder sine medlemmer og andre interesserede kurser i avlsteknik, på såvel begynderniveau som på et mere kommercielt niveau, disse kurserne udbydes dels som egne kurser; men ofte også i et samarbejde med øvrige biavlsorganisationer.

Udover sin kursusvirksomhed afholder Dronningavlerforeningen temadage med fagligt indhold, hvortil det indbydes eksperter og forskere med særlige kompetencer om biavlen.