Binævnet

Dronningavlerforeningen er repræsenteret i Binævnet, der er et rådgivende organ for Miljø- og fødevareministeren og Landbrugsstyrelsen i spørgsmål vedrørende loven, bekendtgørelser i medfør af loven og implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeriet om andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder. Dronningavlerforeningen vil gennem denne repræsentation søge at arbejde for at fremme biavlen i Danmark […]

Læs mere