Perfekte bier findes ikke

Amerikanske forskere har testet biers effektivitet. Det viser sig, at det ikke nødvendigvis er de mest udbredte arter, der er flittigst til at bestøve blomster.

Blomster og bier? Ja, der ville ikke vokse mange nye planter frem uden bier og andre insekter. Men spørgsmålet er, hvilke bier der er de mest effektive og sørger for at bestøve flest planter, danne flest frø og efterlade sig flest nye planter.
Læs mere her