Binævnet

Dronningavlerforeningen er repræsenteret i Binævnet, der er et rådgivende nævn som har til opgave, at rådgive ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og direktøren for Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf. Nævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeren i andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

Dronningavlerforeningen vil gennem denne repræsentation søge at arbejde for at fremme biavlen i Danmark herunder naturligvis også for at sikre de bedst mulig forhold for avlsarbejdet med honningbier.