Ny Biavlsstrategi!

Ny biavlsstrategi!

Fødevareministeren har i 2016 lanceret sin nye biavlsstrategi. Formålet med biavlsstrategien er at være med til at fremtidssikre dansk biavl og bestøvning gennem fortsat at vedligeholde sunde danske bier og arbejde for, at der er et fødegrundlag til bierne i landbrugs- og kulturlandskabet. Biavlsstrategien skal desuden være med til at sikre at Danske biavlere er veluddannet således at de kan sikre at vi har sunde bier i Danmark.

I Dronningavlerforeningen lægger vi naturligvis stor vægt på at netop avlsarbejdet med honningbier nævnes som et særligt vigtigt fokusområde for ministeren. Herunder ikke mindst en sikring af at dronningavlerne fortsat kan fastholder det høje sundhedsniveau for vore avlede danske honningbier. 

”Dronningeavl  

Dronningeavlerne udgør et vigtigt grundlag for fortsat at sikre sunde bier i Danmark og for at kunne forsyne biavlerne med dronninger af høj kvalitet.  

Miljø og Fødevareministeriet vil understøtte dronningeavlerne i deres arbejde med fortsat: 

  • at kunne forsyne biavlere med dronninger af høj kvalitet.”  

 

Endvidere lægger fødevareministeren op til at ”Basiskursus i Biavl” skal videreudvikles, således at der her kommer en overbygning med fokus på erhvervsbiavl, herunder også med moduler om dronningavl.

”Videreudvikle ”Basiskursus i Biavl”

Basiskursus i Biavl er udviklet under den foregående strategi og er en overbygning på de eksisterende begynderundervisningstilbud, der er forankret ude i de lokale biavlsforeninger rundt i landet.  

Miljø- og Fødevareministeriet vil understøtte arbejdet for at videreudvikle og bygge oven på ’Basiskursus i Biavl’ med moduler målrettet til:  

  • Erhvervsbiavlere, f.eks.
  • Dronningeavlere.
  • Markedsføring af honning.
  • Produktudvikle og forædle bi- og honningprodukter.
  • Ad hoc emner.
  • Evaluere eksisterende kurser i forhold til, om der er overlap mellem f.eks. ’Basiskursus i Biavl’ og AU’s kurser i forbindelse med henholdsvis godkendelse og genregistrering som kyndig biavler. ” 

Alt i alt rummer biavlsstrategien mange spændende elementer som det skal blive spændende at følge når de bliver iværksat, ligesom vi i Dronningavlerforeningen naturligvis i lighed med tidligere gerne medvirker til udarbejdelsen af nogle at de nye spændende uddannelsesinitiativer.

//Anders Peter Blæsild

Vil du læse hele Biavlsstrategier kan du se den via dette link